El dissabte dia 6 hi haurà el Triqui es farà a les 10:30 del matí a Sol i Padrís en motíu de la FESTA MAJOR!