INSCRIPCIONS Colònies:

Fer clic aquí: Inscripcions

Pots descarregar-te els fulls d’inscripció necessaris aquí:

 • PDF – Renovacions:

  Si ja tenim les dades d’altres cursos, només caldrà que les confirmeu omplint la renovació i modificant alguna dada en el cas que sigui necessari.

  Renovació triqui
  Renovació dragonera
 • PDF – fitxa medica curs 2015/16

  Cal portar:

 • Una foto de carnet
 • Fotòcopia  de la targeta sanitària
 • Fotòcopia de les vacunes
 • Talla de samarreta
 • 35€/curs el  Triqui,  la Dragonera i l’Espai Jove.

 

* Si ja tenim les dades d’altres cursos, només caldrà que les confirmeu omplint la renovació i modificant alguna dada en el cas que sigui necessari.